De onderdelen

De onderdelen

Voorbereiding wisselzone

De wisselzone is alleen toegankelijk voor deelnemers, organisatie en officials van de NTB. Dit om diefstal te voorkomen.

De wisselzone is het afgezette gebied waar alle deelnemers hun fietsen stallen en alle andere attributen die deelnemers nodig hebben tijdens de wedstrijd.

De fiets en andere benodigdheden dienen uiterlijk om 08.45 uur in de wisselzone aanwezig te zijn. Hierna wordt de wisselzone afgesloten. Bij de entrée staan NTB- officials. Deze controleren de fiets en de helm, om zo de veiligheid van de deelnemers te kunnen waarborgen. Bij het aanmelden van de fiets dient de helm op het hoofd te worden gedragen. Het is erg belangrijk dat de helm op het hoofd blijft totdat de fiets in de wisselzone in het rek is geplaatst. Hier wordt streng op gecontroleerd.

Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen, deze is nodig bij het aanmelden en het ophalen van je startnummer en tijdchip. Je hebt je chip nodig bij het ophalen van je fiets na afloop van de wedstrijd.

Zwemmen

Voorbereiding

Na het aanmelden en het ontvangen van de benodigde attributen kan worden omgekleed in de toiletgebouwen naast de wisselzonde. Neem je eigen badmuts mee in verband met duurzaamheid!

Er wordt door de organisatie een plek aangewezen waar deelnemers kunnen inzwemmen, dit kan tot 10 minuten voor de wedstrijd. Er kan voor en na de wedstrijd gebruik worden gemaakt van de (koude) douche. Deze bevinden zich op het strandbad.

In de laatste 5 minuten voor de eerste start zal de wedstrijdleider in samenwerking met een NTB-official de laatste belangrijke informatie meedelen over de wedstrijd.

Wees hiervoor op tijd aanwezig!

Het zwemonderdeel

Er wordt gezwommen in de Maarsseveense Plassen. De organisatie verricht op de dag voorafgaande de wedstrijd en op de dag zelf een temperatuurmeting van het buitenwater. Dit zal worden gedeeld op sociale media en op de website.

Het zwemonderdeel zal gaan over een afstand van 750 meter. De start is vanaf het strand. Er wordt om een boei naar links gezwommen, waarna tussen boeien naar het stand worden gezwommen. Hierna kan binnen de dranghekken deels over het strand naar de wisselzone worden gelopen.

Fietsen

Het parcours heeft een afstand van 10 kilometer. Het parcours dient tweemaal te worden afgelegd. De deelnemers zijn zelfverantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal afgelegde ronden. Het fietsparcours wordt met bordjes met geel/groene pijlen aangegeven. Op belangrijke punten staan verkeersregelaars.

Het fiets parcours is niet verkeersvrij, maar wordt door de verkeersregelaars zo veilig mogelijk gemaakt voor de deelnemers. De algemene verkeersregels dienen te worden nageleefd. De deelnemers moeten, waar aanwezig, op de fietspaden rijden. Houdt rekening met tegemoetkomend en uitrijdend (woonerven) verkeer.

U bent verantwoordelijk voor uw eigen weggedrag en de veiligheid van u en medeweggebruikers.

Het door de organisatie verstrekte startnummer dient zichtbaar op de onderste helft van de rug gedragen te worden. Het dragen van een helm is verplicht!

Het is niet toegestaan te fietsen in de wisselzones. Pas na het passeren van de balk en het bord met de aanduiding OP mag u gaan fietsen. Na het fietsonderdeel stapt u ook voor de balk en het bord met de aanduiding AF weer af, voordat u uw fiets in de wisselzone weer op de goede plaats neerzet en u aan het looponderdeel kunt beginnen.

Conform de huidige NTB-regels zijn ligsturen toegestaan. STAYEREN is verboden volgens NTB-reglementen en hier zal op worden gecontroleerd. NTB- juryleden rijden op motoren over het parcours.

Stayeren is het voortdurend handhaven van een afstand van minder dan 10 meter tussen twee fietsers. Een deelnemer heeft maximaal 15 seconden om door de stayerzone heen te fietsen.

De penalty box kan worden toegewezen door NTB-officials bij overtreding van de stayerregels.

Ligfietsen en fietsen met trapondersteuning zijn NIET toegestaan.

Hardlopen

Voorbereiding

Deelnemers moeten zelf voorafgaand aan de start van de triatlon hun spullen voor het looponderdeel klaarzetten in de wisselzone. Let op dat u de wisselzone na 09.15 uur niet meer kan betreden met je fiets, deze moet dan al aan het rek hangen.

Het hardlooponderdeel

Het loopparcours staat duidelijk aangegeven met bordjes met wit/zwarte pijlen en pijlen op de grond. Het parkoers is 5 kilometer en zal direct eindigen bij de Finishlijn. Je loopt ten alle tijden op de asfalt paden. Op belangrijke punten staan vrijwilligers. Aanwijzingen van deze vrijwilligers dient u op te volgen. Het door de organisatie verstrekte startnummer dient goed zichtbaar op de borst/buik gedragen te worden. De organisatie zorgt voor één verzorgingspost hier krijgt u water in sponsen en bekertjes.

Bij twijfel op het parcours dient u altijd naar links af te slaan.

Trioteams

Let op! Dit jaar geen trio-teams.