Algemeen regelement

Algemeen regelement

De Triatlon Maarssen wordt gehouden onder toezicht en volgens reglementen van de Nederlandse Triatlon Bond (NTB). Het volledige wedstrijdreglement van de NTB is in PDF te downloaden.  

Voor de duidelijkheid volgen hier de belangrijkste regels die gelden voor de Triatlon Maarssen:

 • Deelnemers met een NTB-licentie en/of legitimatie zijn verplicht deze te tonen bij het aanmelden op het wedstrijdsecretariaat.
 • Indien men geen NTB-licentie heeft of kan tonen, kan men tegen betaling een  daglicentie aanschaffen bij inschrijving.
 • Wedstrijdleider van de NTB is aanwezig.
 • De organisatie kan i.v.m. extreme weersomstandigheden besluiten de triatlon in te korten, om te vormen of zelfs de triatlon af te gelasten als de veiligheid van de deelnemers in het geding is. Bij afgelasting kan helaas geen restitutie van het inschrijfgeld plaats vinden.
 • Alle deelnemers aan de Triatlon Maarssen ontvangen een herinnering.
 • Uitslagen zullen zo spoedig mogelijk op de website te vinden zijn.
 • Deelname geschiedt geheel voor eigen risico. Door inschrijving vrijwaart de deelnemer/ster de organisatie van alle aanspraken en/of vorderingen, die mogelijkerwijs kunnen voortvloeien uit de deelname aan deze triatlonwedstrijd.
 • Hulp van derden is niet toegestaan. Het hinderen van andere deelnemers op wat voor manier dan ook is eveneens niet toegestaan.
 • Bij de start houd je je aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding.
 • Er wordt bij het uitreiken van de startnummers vermeld of er met een wetsuit gestart mag worden.
 • In de wisselzone mag nooit worden gefietst, je mag pas opstappen bij de balk op de grond en het duidelijk herkenbare bord.
 • Tijdens het fietsen mag niet worden gestayerd, er dient een minimale afstand van 10 m tussen 2 fietsen te zijn.
 • De wisselzone is op de gehele wedstrijddag alleen toegankelijk voor deelnemers.
 • Het is niet toegestaan in de wisselzone een markering aan te brengen naar de eigen wisselplek. De jury of de organisatie mag en zal deze verwijderen.
 • Lopen en/of fietsen met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan met oortjes van een muziekspeler oid te fietsen of te lopen.
 • Het startnummer dient duidelijk zichtbaar gedragen te worden, bij het fietsen aan de onderzijde van de rug en bij het lopen op de buik of borst. Zorg dat je startnummer duidelijk zichtbaar is, vooral bij iedere doorkomst en bij de finish. Gebruik een elastieken band om het nummer om je middel te dragen. De organisatie heeft enkele te leen.
 • Bij overtreding van het wedstrijdreglement kan een NTB-jurylid straf opleggen.
 • Als u de triatlon staakt, dient u dit door te geven aan de wedstrijdleiding en het wedstrijdsecretariaat bij de finish.
 • Na afloop kunt u op vertoon van uw startnummer en met inlevering van uw chip uw fiets ophalen. LET OP: Geen Chip, geen fiets!
 • Let wel op: Deelnemers worden verzocht voor 13:00 uur hun fiets weer opgehaald te hebben.
 • De wisselzone op het finishterrein zal tot 13:00 uur bewaakt blijven.

Extra verzoeken vanuit de organisatie

 • Wilt u zich bij de organisatie melden, wanneer u voor de wedstrijd afmeldt? Dit kan zijn in de dagen voor de wedstrijd, maar ook nog na het ophalen van uw wedstrijdbenodigdheden? Wij zorgen/zoeken naar alle gestarte deelnemers, dus we willen wel weten wie dat zijn!
 • Wilt u zich bij de organisatie en NTB-juryleden afmelden, wanneer u besluit om tijdens de wedstrijd niet meer verder te gaan? Dit in verband met de tijdsregistratie en het zorgen voor alle deelnemers.
 • Ieder jaar zien we het weer mis gaan, de helm. De helm dient op het hoofd met de gesp dicht te zijn, wanneer de fiets gepakt wordt. Na het fietsen wordt eerst de fiets teruggezet, voordat de gesp los mag!
 • Let op! U loopt na het zwemmen over een stukje zand/strand. Dit betekent dat uw voeten vies worden. Houd hier rekening mee in uw voorbereiding.
 • Penalty box: Het kan zijn dat de jury u (bijv. wegens stayeren) een tijdstraf geeft. Hiervoor dient u zelf de penalty box in te gaan en uw tijdstraf uit te “zitten”. Wanneer u uw straf niet uit “zit”, zal u gediskwalificeerd worden.